01

KUALITET &

CILESI

02

PRODUKTE

EUROPIANE

02

STAF I

SPECIALIZUAR

RRETH NESH
Mirë së vini në ndermarrjen “ ARTIDA”. Firma ARTIDA është themëluar në vitin 1990 , si firme private , nga mjetet vetanake. Deri në vitin 1998 veprimtaria kryesore ka qene : Projektim dhe engeenering .

Me nje përvoje 5-së vjeqare në Holande , erdhem në përfundim për rifillimin e punes me emrin N.P. „ ARTIDA „ EXPORT-IMPORT. Veprimtaria kryesore e firmës tone është: – Tregtia me shumice e artikujve te imta metalike , materialit instalues dhe pajisjes së ujesjellesit dhe ngrohjes. – Tregtia me shumice e drurit , materialit ndertimore dhe pajisjes sanitare. Veprimtarite e arkitektures dhe inxhinierise dhe këshillime ne lidhje me to.

Shiko me shumë Kontakto

01

Europë me Kualitet Europian - Slogani Ynë

Me moton: NË EUROPE ME KUALITET EUROPIAN , filluam bashkepunimin me shume firma europiane .

LLOJE TË PRODUKTËVE38000
KLIENT DERI SOT90000
PËRSONA TË PËRKUSHTUAR14
PËRFAQESI10