WKRET-MET KATALOGU

SHIKONI KATALOGUN ME PRODUKTE NGA WKRET-MET

Këshillat tona profesionale ofrojnë zgjedhje të shpejtë dhe racionale. Këtë e
dëshmojmë me ateste teknike europiane. Sigurojmë qertifikatat mbi
kualitetin e materialit. Produktet tona posedojnë paketime moderne për
shitje me pakicë dhe shumicë me të gjitha elementet përcjellese.
– Dimenzione
– Përshkrime
– Barcode
– Ateste
dhe menyrën e përdorimit.

Artida ofronë një asortiman të gjërë të produkteve duke filluar nga tregtia me shumicë e drurit, të gjitha llojët e tipllave dhe elementeve për fiksim të fasadeve termoizoluese.

– Ofrojmë të gjitha llojët e vidave në industrine e : Drurit, plastikes dhe aluminit.

– Të gjitha llojët e tipllave për fiksim në të gjitha llojet e mureve në ndertimtari

Ofrojmë garancion në të gjitha produktet tona. Për firmat e interesuara të
cilat shfrytezojnë programin tonë ofrojme trajnime profesionale të cilat në
fund ofrojnë edhe qertifikata zyrtare për trajnimet e kryera. Trajnimet
organizohen një herë në vit në selit e prodhuesëve Europian.