RRETH NESH

ARTIDA

Me moton: NË EUROPE ME KUALITET EUROPIAN , fillojmë bashkepunimin me
shume firma europiane . Rendësi të veqante i kemi kushtuar sistemit të fiksimit në
sektorin e ndertimtarise , duke filluar nga ato plastike të dimenzioneve të ndryshme ,
fiksimet me elemente metalike , si dhe sistemin e fiksimeve me injektim në baza
kimike . Të gjitha llojet e vidave në industrine e drurit,zejnë vend te posaqem në
programin tone . Investimet e bëra në fushen e ndertimtarise na obliguan edhe neve që
të plotesojme programin tone . Sistemi i izolimeve të objekteve kërkon kujdes dhe
kualitet .Tregut i kemi ofruar te gjitha llojet e tipllave termoizoluese,te dimenzioneve
te ndryshme-deri ne 30 cm gjatesi.Sistemi i avancuar i termoizolimeve kerkon qe
tipllat perpos kualitetit plastik te jene te fiksuara me kuja metalike. Veglave
profesionale ne ndertimtari i kemi kushuar rendesi te veqante.Tek ne mund te gjeni

vegla me te cilat kualiteti i punes nuk diskutohet. Per kulmin e produkteve tona
mbeten vidat vetshpuese per te gjitha llojet e llamarinave dhe sendviq panelave per
kulme te objekteve.Perveq te gjitha dimenzioneve qe i posedojme ne stoqet tona,ju
mund te zgjidhni edhe ngjyren nga koleksioni i ngjyrave RAL. Per te gjitha produktet
tona ofrojme garancion ne kualitet,te cilen gje e deshmojme me ateste teknike
europjane-ETA. Me produktet tona jemi prezent ne te gjithe teritorin e Kosoves,ne
Malin e Zi,Maqedoni dhe Shqiperi.

Ofrojme garancion ne te gjitha produktet tona.Per firmat e interesuara,te
cilat shfrytezojne programin tone,ofrojme trajnime profesionale te cilat ne
fund ofrojne edhe qertifikata zyrtare per trajnimet e kryera.Trajnimet
organizohen nje here ne vit ne selit e prodhuesve Europian.

EKIPI YNË

AHMET DOBRUNAJ
Manager
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
HYRIJE DOBRUNAJ
Manager
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
RREZARTA DOBRUNAJ
Manager
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
EMRI MBIEMRI
Manager
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.