Stafi Ne DEÇAN

 

Gazmed Dreni

DEÇAN

+383 (0) 44 367 052

 

Gazmend Ugrinaj

DEÇAN

+383 (0) 44 675 634

 

Shqiprim Rexha

DEÇAN

+383 (0) 45 959 086

 

Hasan Haxhosaj

DEÇAN

+383 (0) 45 220 225

 

Betim Dobrunaj

DEÇAN

+383 (0) 45 882 511

                                                                                  Stafi Ne FUSHË KOSOVË

 

Besim Mazreku

FUSHË KOSOVË

+383 (0) 44 205 312

 

Shpend Kiqina

FUSHË KOSOVË

+383 (0) 45 220 225